3D принт

Триизмерният печат или 3D печат е съвременна технология за изработка на триизмерен предмет с произволна форма с помощта на цифров модел.

Реализира се като се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят искания предмет.

Триизмерният печат намира приложение както при изработката на прототипи, така и в редовното производство в секторите архитектура, строителство, автомобилна индустрия, самолетостроене, биотехнологии, мода и др.